CONTACT   +31 (0)46-474 44 67

Privacyverklaring

 

1. H2O Service respecteert de privacy van klanten en andere bezoekers van www.h2oservice.nl, hierna te noemen “de website”.

2. H2O Service zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

3. H2O Service zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG -, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

4. H2O Service zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

5. H2O Service verwerkt persoonsgegeven van klanten in het kader van haar dienstverlening: het plaatsen en onderhouden van waterontharders, omgekeerde osmose units en drink osmose-units. Dit betreft de volgende persoonsgegevens:
– naam, adres, woonplaats
– e-mailadres
– financiële en administratieve gegevens, die nodig zijn in het kader van de dienstverlening van H2O Service

6. H2O Service gebruikt deze persoonsgegevens voor een optimale uitvoering van haar dienstverlening.
De persoonsgegevens worden onder meer in verband met het volgende doel verwerkt:
– voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
– voor het beantwoorden van vragen
– voor communicatie en relatiebeheer

7. De persoonsgegevens verwerken wij omdat:
– de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de klant
– de verwerking plaats vindt op basis van een wettelijke verplichting
– de cliënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking

8. H2O Service verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Indien een andere partij persoonsgegevens voor ons verwerkt, heeft H2O Service met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.

10. Behoudens de wettelijke bewaartermijnen bewaart H2O Service uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

11. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn / haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u hiervoor contact met H2O Service opnemen. De contactgegevens staan onder deze privacyverklaring.

12. Bij het bezoeken en regelen van zaken via onze website vraagt H2O Service toestemming om persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via deze website verwerken we volgens deze privacyverklaring.

13. Op de website van H2O Service worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. H2O Service gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

14. H2O Service maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer
(IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan H2O Service te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. H2O Service heeft hier geen invloed op. H2O Service heeft Google geen toestemming gegeven om via H2O Service verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

15. Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. H2O Service is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites, die niet onder het beheer van H2O Service vallen.

16. Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

H2O Service
Voor vragen kunt u CONTACT met ons opnemen